AMB ELS MEUS ULLS

La fotografia com a mitjà d’expressió té dues mirades, la de l’autor i la de l’espectador. «Amb els meus ulls» és ‘exposició que commemora el 15è aniversari d’ULLDEPEIX i amb la qual volem retre homenatge als grans mestres de la fotografia, amb la interpretació d’algunes de les seves obres per mitjà d’una mirada a la vegada individual i col·lectiva.
L’objectiu d’aquest projecte és fer un homenatge als mestres de la fotografia que ens han fet estimar-la o als que simplement admirem.
El projecte consisteix a escollir una fotografia que ens agradi especialment o que ens sembli interessant, i reproduir-la.Es tracta de fer un petit treball d’estudi de la imatge escollida i del seu autor, que ens permetrà conèixer-lo millor.
La fotografia ha de ser el més semblant possible tant a nivell d’imatge com de tècnica, perquè sigui clarament recognoscible, encara que no ha de ser idèntica.
S’ha triat aquest títol per al projecte perquè té una doble significació:
– La primera fa referència a la interpretació de la fotografia original que estem fent. Encara que pugui interpretar-se com una còpia, al final és una mirada personal i cadascuna d’elles tindrà alguna cosa de nosaltres.
– La segona es refereix al fet que és un projecte conjunt amb la resta de companys del grup i no és individual, ho fem amb la resta d’Ulls.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A

La fotografía como medio de expresión tiene dos miradas, la del autor y la del espectador. «Amb els meus ulls» es la exposición que conmemora el 15º aniversario de ULLDEPEIX y con la que queremos rendir homenaje los grandes maestros de la fotografía, con la interpretación de algunas de sus obras mediante una mirada a la vez individual y colectiva.
El objetivo de este proyecto es hacer un homenaje a los maestros de la fotografía que nos han hecho amarla o a los que simplemente admiramos.
El proyecto consiste en escoger una fotografía que nos guste especialmente o que nos parezca interesante, y reproducirla.
Se trata de hacer un pequeño trabajo de estudio de la imagen escogida y de su autor, que nos permitirá conocerlo mejor.
La fotografía deberá ser lo más semejante posible tanto a nivel de imagen como de técnica, para que sea claramente reconocible, aunque no tiene porqué ser idéntica.
Hemos escogido este título para el proyecto porque tiene una doble significación:
– La primera hace referencia a la interpretación de la fotografía original que estamos haciendo. Aunque pueda interpretarse como una copia, al final es una mirada personal y cada una de ellas tendrá algo de nosotros.
– La segunda se refiere al hecho de que es un proyecto conjunto con el resto de compañeros del grupo y no es individual, lo hacemos con el resto de Ulls.