Les persones no només ens comuniquem mitjançant la paraula, oral o escrita. Utilitzem moltes altres formes d’expressió per relacionar-nos amb els altres, com pot ser donar-nos les mans, la mirada, un petó, el plor, un somriure o una abraçada, …

Aquests són trets comuns i generals en totes les cultures al llarg de la història i cada gest pot tenir significat diferent segons com sigui fet i amb qui sigui fet.