Les ciutats canvien i evolucionen, aquesta es una llei inexorable del pas del temps. Aquests canvis, però, poden ser més o menys accelerats i es poden fer d’una forma més o menys natural. Barcelona ha sofert en pocs anys grans transformacions. En primer lloc i com a conseqüència dels Jocs Olímpics de 1992 va començar la recuperació del litoral urbà que es trobava força descuidat. Va ser aleshores que també es va engegar la creació de la vila olímpica com a paradigma de barri modern i d’oci que ocupava els terrenys de les antigues fàbriques del Poble Nou. Deu anys més tard s’ha pogut comprovar que, encara que les vivendes estan ocupades i el barri disposa dels serveis necessaris, aquest projecte no ha acabat d’assolir els objectius que s’havien proposat. Ara ens trobem davant d’una altra transformació important amb motiu de la recuperació del front marítim. Si primer havien estat les fabriques, ara a cop de talonari i d’excavadores s’estan enderrocant els antics, vells en molts casos, edificis de vivendes que eren el cor d’aquest barri fabril per procedir a la construcció de moderns complexos residencials i de gratacels de vidre i metall. Encara que són els exemples més coneguts, és obvi que no és tan sols en aquests barris on es produeixen canvis, de fet , tret dels llocs intocables queden pocs espais on la fesomia de la ciutat no s’hagi modificat.

Totes aquestes modificacions produeixen canvis gairebé diaris tant al paisatge urbà com en l’ànima de la ciutat, i es precisament això el que ha cridat l’atenció d’aquest col·lectiu de fotògrafs i els ha fet involucrar-se profundament en aquest projecte. Els seus ulls acostumats a capturar imatges han volgut copsar tots els contrastos i els sentiments de veure com es transformen o fins i tot desapareixen alguns dels que fins ara havien estat barris mítics de Barcelona.